Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

A Rod Building Kft. ezúton tájékoztatja weboldala látogatóit, illetve szolgáltatásait igénybevevő felhasználóit adatvédelmi urányelveiről. A látogató, felhasználó a szolgáltatások igénybevételével, illetve a weboldal látogatásával elfogadja a Rod Building Kft. adatvédelmi irányelveit, hozzájárul adatkezelési gyakorlatához.

1.Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Rod Building Kft.
Adószám: 12445570-2-43
Közösségi adószám: HU 12445570
Cégjegyzékszám:01-09-398568

Bejegyző cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1119 Budapest Andor utca 21.C.ép. fszt 1.
Levelezési cím: 2500 Esztergom Kossuth Lajos utca 14. fszt. 8.
Bank sz.szám.: MKB Bank 10103661-80589100-01005005
IBAN: HU89 10103661 80589100 01005005
BIC(SWIFT) KÓD: BUDAHUHB
1056 Budapest Váci utca 38.
Email: info@rodbuildingstudio.com
Mobil: +36 20 29 19 906, +36 20 66 37 013

2.A kezelt adatok

A Weboldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de a vásárláshoz, illetve regisztrációhoz már személyes adatok (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, telefonszám, esetleg cégnév) megadása szükséges.

3.Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a rodbuildingstudio.com látogatóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a látogatók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.Az adatkezelés célja

A felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, kiszállításához, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt: lásd ügyfélkezelés.
Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, kizárólag saját, belső felhasználásra.

5.Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri. Ezzel párhuzamosan a rodbuildingstudio.com oldalon leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.
A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatokat 1 évig tároljuk, ezt követőn csak látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

6.Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokhoz a Rod Building Kft. mindenkori ügyintézője férhet hozzá, aki eseti jelleggel felhatalmazást adhat az adatok hozzáférése kapcsán a társaság alkalmazottainak (munkavállalóinak) is.
Ezen felül harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a kiszállítással foglalkozó alvállalkozókat, megbízottakat.

7.A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról,hogy kik és milyen célból kapják meg adatait. A Rod Building Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását az első pontban megadott elérhetőségeken kérheti, melyeket a Rod Building Kft. a lehető legrövidebb időn belül teljesít.

8.Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Rod Building Kft. megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C ) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
A Rod Building Kft. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

9.Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító („cookie”,”süti”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookiek elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k fogadása a böngészőben le van tiltva

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft