Általános Szállítási Feltételek

Általános szerződési feltételek

1.      Bevezetés

Üdvözöljük a Rod Building Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weblapon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a rodbuildingstudio.com weboldalon (a továbbiakban: honlap vagy weblap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

A honlap használatához szükséges azon technikai információkról, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz a honlapon a Kapcsolat fül alatt található telefonszámokon kérhet tájékoztatást.

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.      A Szolgáltató

Név:Rod Building Kft.
Székhely: 1119 Budapest Andor utca 21 C ép. fszt. 1
Levelezési cím: 2500 Esztergom,Kossuth Lajos utca 14. fszt 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-398568
Adószám: 12445570-2-43
Közösségi adószám: HU12445570
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11742104-20050014-00000000
E-mal cím: info@rodbuildingstudio.com
Telefonszám: +36-20/29 19 906
Weboldal: www.rodbuildingstudio.com

3.    A honlapon folytatott tevékenység

A Szolgáltató a weboldalon az alábbi termékek értékesítését folytatja:

 • horgászbotok
 • horgászathoz kapcsolódó kiegészítők
 • speciális ruházat.

4.    Felhasználási feltételek

4.1.              Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólást) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 • Szerzői jogok

A weblap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a Szolgáltatót illeti. A weblap tartalmát, képeit, logóit kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.

 

5.      A honlapon történő vásárlás

5.1.   Regisztráció

A weblapon történő rendeléshez regisztráció szükséges. A regisztrációhoz a https://rodbuildingstudio.com/main.php/user/regisztral/?mainid=0 linken elérhető regisztrációs űrlap kitöltése szükséges.

A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni a Felhasználónak:

 • Regisztrációs adatok: e-mail, felhasználónév, jelszó – később ezekre lesz szüksége
 • Személyes adatok: név, telefonszám
 • Szállítási adatok: név, cím
 • Számlázási adatok: név, cím, cég esetén adószám

A regisztrációt követően a Felhasználó hozzáférése azonnal működik.

A regisztráció törlését a Felhasználó a Szolgáltató e-mail címre küldött elektronikus levélben kérelmezheti.

Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai, szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó, ha tudomására jut, hogy jelszavával valaki visszaélt, köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait azok megváltozása esetén frissíteni és gondoskodni arról, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek, hogy a rendelés teljesíthető legyen.

5.2.   Megrendelés folyamata

A honlap online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A megrendelés regisztrációhoz kötött. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a megfelelő kiszerelés kiválasztása után a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a jobb felső sarokban található Kosár tartalma menüpont alatt ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékekből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve kitörölheti az adott tételt. A Felhasználónak regisztráció után itt lehetősége van bejelentkezni. A vásárlás a Tovább a pénztárhoz gomb megnyomásával folytatható. Azok számára, akik még nem regisztráltak az oldalra a megrendeléshez regisztrálniuk kell. Ez a rendelési adatok megadásával a rendelés elküldésével automatikusan megtörténik.

5.3.   A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség.

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4.   A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5.   Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a termék átadásakor bocsát a felhasználó rendelkezésére.

5.6.   Fizetés

A Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja a Felhasználó számára:

 • utánvétes fizetés a GLS futárnak
 • banki átutalás a megadott folyószámlára

A megrendelt termék(ek) mindaddig a Szolgáltató tulajdonát képezi(k), ameddig a vételár 100%-át meg nem térítette a Felhasználó.

5.7.   Átvétel

Felhasználó a megrendelt terméket a rendeléskor kiválasztottnak és Szolgáltató által visszaigazoltan elfogadottnak megfelelően

 • futárszolgálat általi szállítással
 • külön egyeztetés után személyesen

veheti át.

5.8.   Szállítás

A termék átvételekor kérjük győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről. A szállítási költségekről a rendelés utáni egyeztetés során tájékoztatjuk.

 • GLS futárszolgálat

A szállításról a GLS-től értesítést kap. A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével, illetve az azt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülést az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 • Szállítási idő

A pontos szállítási időt a Szolgáltató visszaigazolása tartalmazza.

Szolgáltató a Felhasználó által rendelt terméket a megrendelt termék típusától függően jellemzően 1-4 héten belül átadja a futárszolgálatnak.

Házhozszállítás esetén a Szolgáltató általi feladás utáni munkanapon, esetleg a második munkanapon a Felhasználó címére érkezik a csomag. Ez kiemelkedő csomagforgalmi időszakokban esetleg több is lehet.

 

 1. Elállási jog
  • Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Vevő).

  6.2 A Vevő az áru átvételét követő 14 napon belül a szerződéstől elállhat. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) visszaszolgáltatni és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni. Az Rod Building Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. Az Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
      6.3. Amennyiben a visszaszolgáltatott termék a fenti feltételek mindegyikének megfelel, cégünk kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően a termék átvételét követő 14 napon belül visszatéríti.
      6.4.Egyedi termékek, egyedi gyártás alapján készült termékek megrendelése után elállásra nincs mód. Bizonyos feltételek mellett – amikor a termék még olyan fázisban van – a vételár 80%-át fizetjük vissza a törvényben előírt 14 napon belül. A Free Spirit horgászbotok kézműves egyedi megrendelés alapján gyártott botoknak minősülnek, így amennyiben nem raktárról történik a kiszolgálásuk egyedi terméknek minősülnek.

 1. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 
  7.1. A Szolgáltató az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállási időt vállal. Az ettől eltérő jótállási idő és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Az eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
  7.2.  A Szolgáltató által kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük, amennyiben ezt a Vevő jelzi a futárnak. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréljük ki, ha azok bizonyítottan hibásak.
       7.3. Cégünk az általa eladott termékekre 12 hónap jótállást vállal. A jótállási és szavatossági idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.
       7.4. HORGÁSZBOT termékcsoport esetében a jótállási és szavatossági igény csak akkor érvényesíthető, amennyiben azt átlagos használati körülmények között, valamint a használatra vonatkozó előírásokat, továbbá a gyártó előírásait betartják.
  A jótállási és szavatossági igény nem érvényesíthető:
  • helytelen tárolás miatti hibákra,
  • a vonatkozó szabványok és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
  • nem a rendeltetés szerinti célra használt termékek meghibásodására,
  • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
 2. SZEMÉLYES ADATOK 
  8.1. A Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
  8.2. A Szolgáltató a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
      8.3 A Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában a Szolgáltató-nak megengedett a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól a megrendelésnél megadott postai címen ill. e-mail címen.
 3. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
  9.1 A Szolgáltatótól interneten történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.
  9.2. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be:
  • az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért;
  • az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza az Rod Building Kft. webáruházának akadálytalan működését és a vásárlást;
  • bármilyen adatvesztésért;
  • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;
  • a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.
  9.3. A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.

9.4 Vis maior, harmadik fél elállása, illetve bármely más, a Szolgáltató befolyásolási körén kívül eső esemény, amely a Szolgáltató zavartalan teljesítését megakadályozza – különösen, de nem kizárólagosan a szállítók késedelme, közlekedési- vagy üzemzavar, munkavállalói sztrájk, anyag- vagy energiahiány, járványok, állami szervek intézkedései, kivitel/behozatal korlátozása feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a szállítási határidőt meghosszabbítsa, vagy amennyiben a megrendelés teljesítése kétségessé válna, aránytalanul nehézségbe ütközne, jelentős többletráfordítással lenne csak lehetséges, vagy lehetetlenné válna, a Szolgáltatónak jogában áll a megrendeléstől/szerződéstől egészben vagy részben elállni anélkül, hogy a Megrendelőnek kártérítési igénye keletkez(het)ne, mely rendelkezés arra az esetre is kiterjed, ha a jelen pontban a fentiekben (nem kizárólagosan) meghatározott bármely esemény akkor következne be, amikor a Szolgáltató már késedelemben van. Vis maior körülménynek minősülnek mindazok a rendkívüli természetű események vagy körülmények, melyeknek bekövetkezése a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, és nem volt észszerűen elvárható, hogy megfelelő intézkedésekkel ezeknek a bekövetkezését a Szolgáltató megakadályozza vagy elkerülje. Vis maior körülménynek minősül továbbá a jelen ÁSZF hatálybalépésekor már tényként ismert, az egész világot érintő koronavírus-járvány okozta megbetegedés (COVID-19) miatt előállt közegészségügyi helyzet, valamint annak minden olyan további következménye, amely a szerződés teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti, kifejezetten ideértve azokat a körülményeket és következményeket is, amelyek a jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontjában még nem voltak előre láthatók. Ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan az ellátási lánc vagy az üzemi működés zavarai, fuvarozási nehézségek, az alapanyag vagy energiabeszerzés akadályai, a munkavégzés felfüggesztése vagy korlátozása közhatalmi vagy munkáltatói intézkedéssel, emberi erőforrás hiánya, hatósági intézkedések, hatósági engedélyek megszerzésével összefüggő fennakadások, a Szolgáltató beszállítóinak vagy alvállalkozóinak hibás teljesítése stb. A jelen pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók más megbetegedések határokon átnyúló terjedése esetén kialakuló pandémiás közegészségügyi helyzetben is. Vis major helyzetnek minősül továbbá a Brexit által okozott előre nem látott szállítási és beszerzési nehézségek, valamint annak minden olyan további következménye, amely a szerződés teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti. A Szolgáltató vagy akadályoztatott beszállítójának nyilatkozata elegendő bizonyítéknak számít a vis maior helyzet igazolására.

Záró rendelkezések


Az ÁSZF feltételeket a Rod Building Kft.– a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba.
Az Eladó internetes honlapját látogató Vevők kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a Vevő a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja a oldalakat és megrendelést ad le, azt a Eladó jogosult úgy értelmezni, hogy a vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.

Általános Szállítási Feltételek:

Minden megrendelt árura postaköltséget számolunk fel, melyet a rendelés után az áru súlyától és térfogatától, valamint a csomagolás minőségétől függően számolunk ki és erről vevőinket e-mailben a megrendelést követően értesítjük.

Bármilyen kérdéssel, kéréssel forduljanak hozzánk bizalommal a főmenüben a kapcsolat címszó alatt tudják ezt megtenni email-ben.

 

RBS TEAM

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft