Általános Szállítási Feltételek

Minden megrendelt árura aminek összege  “50.000 Ft” alatt van, postaköltséget számolunk fel, melyet a rendelés után az árú súlyától és térfogatától valamint a csomagolás minőségétől függően számolunk ki és erről vevőinket e-mailben a megrendelést követően értesítjük.
“50.000 Ft”-ot meghaladó rendelés felett a kiszállítás díjtalan.
Amennyiben a megrendelt áru nincs raktáron a várható szállítási időtartamról is értesítést küldünk.
Bármilyen kérdéssel, kéréssel forduljanak hozzánk bizalommal a főmenüben a kapcsolat címszó alatt tudják ezt megtenni email-ben.

Általános Szerződési Feltételek:

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.
Jelen ÁSZF 2010. január 1. napjától határozatlan ideig hatályos.
Jelen ÁSZF az Rod Building Kft. által üzemeltett rodbuildingstudio.com internetes honlapon hozzáférhető és áttanulmányozható. Az Rod Building Kft. által forgalmazott termék(ek) megrendelésével a vásárló jelen Általános Szerződés Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.
A szerződést kötő felek
A szerződést kötő felek az alábbiak:
Rod Building Kft. (2500 Esztergom Szent Tamás u. 11/a.) Cg. 13-09-135591, adószám: 12445570-2-13, bankszámla szám: OTP 11742104-20050014, továbbiakban Eladó)
Valamint
Az oldal jelen szerződés szerinti felhasználója (a továbbiakban Vevő). Eladó és Vevő megnevezése együtt röviden FELEK.
Örömmel üdvözöljük az Rod Building Kft. vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését feladná, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1. Az Eladó webáruházában található termékeket az áruházban feltüntetett üzleteinkben személyesen, telefonon, faxon, e-mailen vagy Interneten keresztül vásárolhatja meg.
1.2. Az Eladó webáruházában történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációval Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.
1.3. A Felek között írásban, faxon ill. elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Eladó visszaigazolása. A szerződés nyelve magyar.
1.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházunkban végrehajtott megrendelés következményeként közötte és az Eladó között, a megrendelt termékre adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. Amennyiben a Vevő az Eladó webáruházában nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie, meg kell küldenie a regisztrációs űrlapot.
2.2. A Vevő regisztrációja során megadott téves adatokért, és azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.

3. TERMÉKEK, ÁRAK, KÖLTSÉGEK

3.1. Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk mellett, az árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, mely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is.
3.2. A termék vételárának kifizetése bank, posta vagy futár általi szállításkor utánvétellel, az Eladó telephelyén történő átvételkor készpénzfizetéssel történhet.
3.3. A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladó-nak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladó-nak megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit.
3.4. A termék vételárának megfizetése egyeztetést követően előre történő átutalással is történhet. A vételár Eladó számlájára történő beérkezését követően a termék átvehető. Az előre átutalással történő fizetéskor Eladó faxon vagy e-mailben számlamásolatot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő a termék kézhezvételekor kapja meg.
3.5. Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, akkor a Vevő a termék vételárát és a szállítási költséget az Eladónak vagy Eladó megbízottjának számla ellenében fizeti meg a termék átvételekor. A házhozszállítás díját külön tarifatáblázat tartalmazza.
3.6. A raktáron nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, az aktuális beszerzési lehetőségektől is függenek.
3.7. Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. A termékek paraméterinek eltérése esetén a gyártó hivatalos oldalán közzétett paraméterek érvényesek. Az árlistát és a készlet jelzését naponta frissíti, de annak mindenkori tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A feltüntetett adatokat tekintsék tájékoztató jellegűnek!
3.8. Garanciális ügyintézés (termék csere) a házhozszállítással megrendelt termékek esetében SZEMÉLYESEN vagy POSTAI úton az eredeti okmányok (számla, garancialevél, beszerelési számla) bemutatása mellett üzleteinkben, azok nyitvatartási ideje alatt történhet! Postai úton az eredeti okmányok mellett még egy nyilatkozatot kérünk a garanciális probléma okáról, előfordulási körülményeiről, stb.
3.9.Átvételkor a Vevő kötelessége a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a futár jelenlétében, a csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó tételre hivatkozva nem fogadunk el!
3.10.A web oldalunkon igyekszünk megjeleníteni a termék képeit a lehető legpontosabban. Azonban, nem tudjuk garantálni, hogy a szín, amit lát megfelel a termék valós színének, mivel a szín függ részben a kijelző beállításától valamint az ön által használt monitortól is.

4. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

4.1. Az Rod Building Kft. az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállási időt vállal. Az ettől eltérő jótállási idő és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Az eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
4.2. A www.rodbuildingstudio.com áruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréljük ki, ha azok bizonyítottan hibásak.
4.3. Cégünk az általa eladott termékekre 12 hónap jótállást vállal. A jótállási és szavatossági idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.
//—A 4.4-es pontot úgy kell módosítani, ahogy az adott cég garanciális feltételei teljesülnek.
4.4. XZOGA termékcsoport esetében a jótállási és szavatossági igény csak akkor érvényesíthető, amennyiben azt átlagos használati körülmények között, valamint a hasznalátra vonatkozó előírásokat, továbbá a gyártó előírásait betartják.
A jótállási és szavatossági igény nem érvényesíthető:
• helytelen tárolás miatti hibákra,
• a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
• nem a rendeltetés szerinti célra használt termékek meghibásodására,
• baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

5.1. A Vevő a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését. A rendelés feladásakor a termék átvételének módját ill. a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell adni.
5.2. Az Eladó a rendelést azonnal visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás elmaradása esetén a Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.
5.3. A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.
5.4. Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, (a kiszállítás az Eladó honlapján megjelölt időpontokban történik, melytől való eltérés jogát az Eladó fenntartja magának). A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa.
5.5. Amennyiben az áru kiszállítása során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az Eladó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.
5.6. Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor/postára adáskor adja át a Vevő részére a részletes számlát.
5.7. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a megrendelt terméket átvette.

6. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

6.1. A Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül a szerződéstől elállhat . Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) visszaszolgáltatni és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni. Az Rod Building Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
6.2. Amennyiben a visszaszolgáltatott termék a fenti feltételek mindegyikének megfelel, cégünk kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően a termék átvételét követő 30 napon belül visszatéríti.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1 Az Rod Building Kft-től interneten történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.
7.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be:
• az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért;
• az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza az Rod Building Kft. webáruházának akadálytalan működését és a vásárlást;
• bármilyen adatvesztésért;
• bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;
• a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.
7.3. Az Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.

8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1. A Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
8.2. Az Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
8.3 A Vevő kifejezett tiltó rendelkezése hiányában az Rod Building Kft.-nek megengedett a tájékoztatás küldése akcióiról és újdonságairól a regisztrációnál megadott postai címen ill. e-mail címen.

Záró rendelkezések

Az ÁSZF feltételeket az Rod Building Kft. – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba.
Az Eladó internetes honlapját látogató Vevők kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a Vevő a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja a oldalakat és megrendelést ad le, azt a Eladó jogosult úgy értelmezni, hogy a vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.

RBS TEAM

Item added to cart.
0 items - Ft